Algemene voorwaarden exas.nl (AVG)
 Beheerder    17 mei 2018

Europese_AVG.png

Vanaf vandaag gelden er nieuwe Algemene Voorwaarden voor klanten van exas.nl, de verwerkersovereenkomst is als bijlage toegevoegd.

Deze wijziging is nodig om te kunnen verzekeren dat exas.nl aan de laatste wet- en regelgeving voldoet zoals deze per 25 mei 2018 door Europa wordt voorgeschreven aan alle bedrijven binnen de EU die met gegevensverwerking te maken hebben.

Waar voorheen een "Bewerkersovereenkomst" kon worden opgesteld tussen Leverancier en Opdrachtgever onder de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) van de Autoriteit Persoonsgegevens, is deze nu vervangen door de nieuwe "Verwerkersovereenkomst" onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op Europees niveau. Om aan deze wet te voldoen maakt een dergelijke overeenkomst vanaf vandaag standaard onderdeel uit van de Algemene Voorwaarden van exas.nl die van toepassing zijn op alle geleverde diensten en services.

Je kan de bijgewerkte Algemene Voorwaarden hier vinden. Je hoeft zelf geen actie te ondernemen, niets te tekenen of op te sturen, na betaling heb je onze Algemene Voorwaarden geaccepteerd.

Wanneer u onze diensten en services blijft gebruiken op of na 25 mei 2018, dan accepteert u automatisch de gewijzigde Algemene Voorwaarden en beschikt u over een "Verwerkersovereenkomst" met exas.nl. Op deze wijze voldoet ook uw organisatie aan de wettelijke verplichting onder de AVG t.a.v. de diensten die u afneemt bij exas.nl.

Mocht u zich niet kunnen vinden in onze Algemene Voorwaarden dan verzoeken we u contact op te nemen via het e-mailadres service@exas.nl.